logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Kommende frister

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 29. aug, 2016

Spille på Ja Ja Ja London eller Berlin? 2. juni
Showcase-konseptet Ja Ja Ja Music fortsetter i god tradisjon videre inn i 2017, og det er nå mulig å søke om å få spille på de utvalgte datoene for høstsesongen.
Les mer her

 

FASTE ORDNINGER

Reisetilskudd til utøvere og opphavere – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om reise- og oppholdskostnader til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes.
Les mer

Arrangørtilskuddsordningen til Presse- og ekspertbesøk og Internasjonale delegatprogram på festivaler – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om tilskudd til besøk av utenlandsk media og bransje til arenaer i Norge.
Les mer

Bransjetilskudd til markedsføringstiltak, møtevirksomhet og Bakkekontakt – frist 1. hver måned.
– Støtteapparatet kan søke om tilskudd til kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet, utgifter i forbindelse med næringsrettet møtevirksomhet, samt lengre arbeidsopphold i ett og samme territorium.
Les mer

Kommentarer