logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Kommende frister

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 29. aug, 2016

Reeperbahn Festival – bransje og showcase – frist 1. juli
Tysklands største bransjetreff og showcasefestival i Hamburg, foregår fra 20. – 23. september.
Les mer her

Eurosonic, Nederland – frist 1. september
Frist for å søke om showcase for artister, og delegatpass for bransjefolk.
Les mer her

FASTE ORDNINGER

Reisetilskudd til utøvere og opphavere – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om reise- og oppholdskostnader til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes.
Les mer

Arrangørtilskuddsordningen til Presse- og ekspertbesøk og Internasjonale delegatprogram på festivaler – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om tilskudd til besøk av utenlandsk media og bransje til arenaer i Norge.
Les mer

Bransjetilskudd til markedsføringstiltak, møtevirksomhet og Bakkekontakt – frist 1. hver måned.
– Støtteapparatet kan søke om tilskudd til kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet, utgifter i forbindelse med næringsrettet møtevirksomhet, samt lengre arbeidsopphold i ett og samme territorium.
Les mer

Kommentarer