logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

12 ting å vite om UKs PR- og mediemarked

Vårt ekspertpanel fra Åpent hus: PR og media UK gir oss de 12 viktigste punktene å huske på hvis man skal satse på UK.