logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Forskning og undersøkelser

En samling kartlegginger, analyser og undersøkelser av det norske og internasjonale musikkfeltet. Internasjonale analyser er sortert nederst.

Norge

Musikk i tall – Rambøll Management Consulting for Norsk kulturråd.
Den samlede omsetningen i norsk musikkbransje per år:
2015
2014
2013
2012

BI Centre for Creative Industries (BI:CCI)
Kreativ næring i Norge 2008 – 2014
Regnskapsbasert kartlegging av kreativ næring i Norge, inkludert musikkbransjen.

Eksportundersøkelsen 2015 (for Music Norway, GramArt, MFO)
Undersøkelse om musikkeksport blant norske musikere.

Kunnskapsverket
Nasjonal festivalstatistikk 2014
Samkjøring av statistikk fra de forskjellige organisasjonene på konsert- og festivalområdet.

Telemarksforskning
Kunstnerundersøkelsen 2014
Rapport om norske kunstneres inntekter, inkludert låtskrivere, tekstforfattere, komponister, musikere.

Hvorfor blir kunstnere fattigere
Forskningsartikkel om sammensetningen av kunstneres økonomi og tidsbruk.

Norsk kulturindeks 2016
Kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker, inkludert konserter.

Agderforskning
Musikk ut av Norge – en bransjeanalyse 2007
Volumet av eksport av norsk musikk i 2006. Rapporten ble til på initiativ fra by:Larm.

Music Norway
Vekst 2020 – et fremtidsbilde av norske musikkselskaper (2015)
Vekstambisjoner og rekrutteringsbehov i norske musikkselskaper med eksportrettet virksomhet.

Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Kulturstatistikk 2015
Kulturstatistikk 2012
Gir i tekst, figurer og tabeller en hovedbilde av ulike kulturområder, tall for offentlige utgifter, informasjon om sysselsetting og foretaksdemografi i kulturnæringen, samt oversikt over deltaking i ulike kulturelle aktiviteter.

Norsk kulturbarometer 2012
Måling av befolkningens bruk av medier og kulturtilbud, inkludert musikk.

Kulturdepartementet
St. meld. 21 2007/2008 – Musikkfeltets økonomi – Samspill, et løft for rytmisk musikk
Beskrivelse av det rytmiske musikkfeltet med tall og statistikk, inkludert eksporttall for 2006.

NOU 2013:4 – Kulturutredningen 2014
Utredning med mandat til å gjennomgå og vurdere musikk- og kulturpolitikken etter 2005.

Internasjonalt

Sverige
Musikkbranschen i siffror utført av Musiksverige:
2015
2009-2014
2013
2012

Danmark
Dansk musikkstatistikk utført av Rambøll:
2015
2014
2013
2012