logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways bistandsmidler til samarbeidsprosjekter i utviklingsland

Foto: sxc.hu

Hovedformålet er å styrke kultursektoren i utviklingsland.

For musikkprosjekter i samarbeid med lokale partnere i et utviklingsland som er tenkt å ha en positiv betydning for utviklingen av musikkfeltet i det respektive bistandslandet. Støtten skal bidra til å styrke musikkfeltet lokalt/nasjonalt, fremme bredde, profesjonalisering og kompetanse og generelt bidra til etterlevelse av kulturelle rettigheter i utviklingsland. Tilskuddsordningen gjelder alle genre innen musikkfeltet og er i sin helhet finansiert av UD.

Hvem kan søke?
Målgruppe for tilskuddsordningen er aktører/institusjoner og kunstnere i utviklingsland og norske aktørers samarbeid med disse. Med samarbeid forstås tiltak innen musikk som innebærer besøk til og/eller fra Norge. Landene som kan motta offentlige bistandsmidler er definert av OECDs Development Assistant Committee (DAC), se oversikt over hvilke land som kan motta utviklingsbistand HER

 

Hva kan det søkes om?
Tiltak innen musikkfeltet som styrker kulturell infrastruktur, kompetanse og musikknæring i samarbeid med lokale institusjoner, organisasjoner eller personer i bistandslandet. Arrangering av, og/eller deltakelse på seminarer, konferanser, workshop o.l. som omhandler spørsmål knyttet til musikk, utvikling og kulturelle rettigheter i bistandslandet. For utøvere i bistandslandet kan disse også søke om slik deltagelse internasjonalt. Besøksreiser og korttids gjesteopphold for utøvende musikere fra utviklingsland og fra norske profesjonelle musikere til kompetansehevende tiltak og undervisning.

For søknadsskjema og ytterligere rettningslinjer, se Stikk.no.

Kontakt Lisbeth Medbøe Risnes på lisbeth@musicnorway / 95935575, for ytterligere informasjon om Music Norways støtteordninger.