logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Hvordan ivareta rettighetene til egne ideer?

Av Hvordan ivareta rettighetene til egne ideer? Publisert: 09. Apr, 2015

Patentstyret markerer World Intellectual Property Day med et gratis formiddagsseminar knyttet til musikk 24. april.

World Intellectual Property Day er en internasjonal markering av det som skapes gjennom kreativitet og innovasjon. I år er temaet for dagen musikk; «Get up, stand up. For music». Patentstyret har satt sammen et variert program som gir innsikt i flere sider av rettighetsproblematikk, blant annet IP, festivaler og produksjon. Seminaret passer for aktører som er opptatt av å ivareta rettighetene til egne ideer.

Programmet for seminaret er som følger:

 • IP-rettigheter som redskap for å øke inntekter
  ved Thomas Hvammen Nicholson, advokatfullmektig hos Protector IP Consultants AS, komponist og musiker
 • Avklaring av rettigheter og plagiering innen musikkbransjen
  ved Lisa Digernes, Advokatfirma Ræder
 • Rockheim – framtidas museum
  ved Sissel Guttormsen, direktør Rockheim
 • Håndtering av artisters immaterielle rettigheter i forbindelse med musikkfestivaler og museer
  ved Espen Fjelle, Notodden Blues Senter
 • Hvordan beholde kontrollen over eget materiale, hvem eier master-tapene ved musikkproduksjon
  ved Lars Kilevold, musiker, komponist og produsent
 • Lillehammer International School of Music Production and Industry
  ved David John Smith

Les mer om seminaret her

Påmelding til arrangementet skjer via Patentstyrets nettsider. Om du ikke har anledning til å være tilstede vil arrangementet også strømmes på nett.

Kommentarer