logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Kommende frister

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 13. nov, 2018

Midemlab, musikktech startup-konkurranse. 20. mars
Les mer

Søk om showcase på WOMEX. 22. mars
Les mer

Music Norway søker praktikant. 25. mars
Les mer

Eksportdagen! På Kulturhuset dagen før Spellemann. 29. mars
Les mer

Reeperbahn International. Beijing og New York. 4. april
Les mer

Artistpåmelding for Vill Vill Vest 2019. 20. mai
Les mer

FASTE ORDNINGER

Reisetilskudd til utøvere og opphavere – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om reise- og oppholdskostnader til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes.
Les mer

Arrangørtilskuddsordningen til Presse- og ekspertbesøk, låtskriversamlinger og Internasjonale delegatprogram på festivaler – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om tilskudd til besøk av utenlandsk media og bransje til arenaer i Norge.
– For delegatprogrammer første halvår 2018, kan søknadsfristen 1. desember benyttes.
Les mer

Bransjetilskudd til markedsføringstiltak, møtevirksomhet og Bakkekontakt – frist 1. hver måned.
– Støtteapparatet kan søke om tilskudd til kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet, utgifter i forbindelse med næringsrettet møtevirksomhet, samt lengre arbeidsopphold i ett og samme territorium. Les mer

For kontaktinformasjon til de ulike prosjektlederne, se denne siden.

Kommentarer