logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Kommende frister

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 13. nov, 2018

Ja Ja Ja. London og Berlin. 16. november
Showcase på The Lexington og FluxBau
Les mer

Jazzahead. Bremen. 22. november
Norge er fokusland i 2019. Vinduet for å søke om showcase er fra 1. til 22. november.
Les mer

Eurosonic. Groningen. 1. desember
Showcasefestival og bransjetreff
Les mer

The Great Escape. Artistpåmelding 11. februar 2019
Les mer

FASTE ORDNINGER

Reisetilskudd til utøvere og opphavere – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om reise- og oppholdskostnader til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes.
Les mer

Arrangørtilskuddsordningen til Presse- og ekspertbesøk, låtskriversamlinger og Internasjonale delegatprogram på festivaler – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om tilskudd til besøk av utenlandsk media og bransje til arenaer i Norge.
– For delegatprogrammer første halvår 2018, kan søknadsfristen 1. desember benyttes.
Les mer

Bransjetilskudd til markedsføringstiltak, møtevirksomhet og Bakkekontakt – frist 1. hver måned.
– Støtteapparatet kan søke om tilskudd til kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet, utgifter i forbindelse med næringsrettet møtevirksomhet, samt lengre arbeidsopphold i ett og samme territorium. Les mer

For kontaktinformasjon til de ulike prosjektlederne, se denne siden.

Kommentarer