logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Søk bransjetilskudd til Iceland Airwaves 2017

Av Pål Dimmen Publisert: 28. jul, 2017

Norsk bransje kan i 2017 via Music Norway søke om å delta på bransjefestivaler i Norden.

Music Norway ønsker å stimulere til større samarbeid i Norden. Som et ledd i denne satsingen vil det bli lagt til rette for at norske musikkbransjeaktører som ønsker å satse i dette markedet skal kunne skaffe seg nødvendig kunnskap og kontakter. Iceland Airwaves varer fra 1. – 5. november 2017. Festivalen har både musikk og seminarer på programmet. Sammen med Music Norway får du også mulighet til å delta på aktiviteter i forbindelse med Iceland Airwaves internasjonale program.

Iceland Airwaves passer godt for middels store management, plateselskap og agenter innen pop, rock, indie og electronica, men kan også være aktuelt for andre bransjeaktører.

Søk tilskudd – delegat
Music Norway tilbyr et begrenset antall reisetilskudd og delegatpass. Frist for å søke er 1. september.

Music Norway tilbyr representanter som får tilskudd kr. 4000,- i reisetilskudd, i tillegg vil man også motta et delegatpass.

Norsk støtteapparat søker gjennom stikk.no Bransjestøtteordingen i kategorien møtevirksomhet.

OBS! Hotell og reise må ordnes selv, det anbefales å være tidlig ute med å bestille.

For å kvalifisere for tilskudd er det en forutsetning at du jobber på et profesjonelt nivå med eksport av norsk musikk og at selskapet driver næringsvirksomheten i og fra Norge. Selskapet må forvalte og selge andres rettigheter.

Norske bransjedelegater som ønsker å bygge et tettere nordisk nettverk vil bli prioritert i søknadsrundene.

Søk støtte – artist
Artister kan søke reisetilskudd gjennom Music Norways reisetilskuddsordning. Les mer her.

Nordisk fokus
Norsk bransje kan i 2017 via Music Norway søke om å delta på bransjefestivaler i Sverige (Where´s the Music), Danmark (Spot), Finland (Music & Media) og Island (Iceland Airwaves). Selskapene som får tilslag vil få mulighet til å delta på program i regi av de enkelte arrangørene der dette er aktuelt. Foruten å være sitt territoriums viktigste nettverksarenaer har de alle også ulike internasjonale fokus.

Karoline fra Music Norway vil være tilstede og bistår for deltagende selskap basert på den enkeltes behov. Har du spørsmål ta gjerne kontakt på mail eller telefon.

Kommentarer

Relatert innhold