logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Kathrine Synnes Finnskog

Direktør

I 2013 startet Kathrine som den første direktøren for Music Norway. Som direktør har hun vært opptatt av å lede en åpen organisasjon for hele musikklivet, med særlig fokus på å utvikle tiltak for støtteapparatet og bedre forutsetningene for eksportklare aktører i musikkindustrien. I tillegg sitter Kathrine i flere råd og internasjonale nettverk som jobber med strategiske tiltak for å stimulere til internasjonalisering og økt eksport.