logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norway annonserer midlertidig tilskuddsordning: AD HOC-COVID19

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 18. aug, 2020

Tilskuddsmidler skal stimulere til å holde produktiviteten og sysselsettingen i gang.  

Oppdatering 10.september:

Det har vært svært stor pågang i denne midlertidige ordningen, med mange spennende prosjekter og nyttig informasjon om hva bransjen jobber med i en utfordrende tid.

Det er åpenbart behov for tilskudd, men vi ønsker å spesifisere at denne ordningen skal fange opp aktiviteter som ikke dekkes i andre tilskuddsordninger. Dersom eksempelvis prosjektet først og fremst gjelder promotering/markedsføring, henviser vi til vår vanlige Bransjetilskuddsordning for markedsføringstiltak, osv. Generell driftstilskudd er heller ikke søkbart.

Husk å svare tydelig på kriteriene som er listet opp i denne artikkelen, samt legg ved et spesifisert budsjett for hvordan dette tilskuddet skal brukes. Lykke til!

Det er nå mulig å søke om tilskuddsmidler til prosjekter som stimulerer til aktivitet i norske musikkselskaper. Bortfall av konsert- og salgsinntekter gjør at vi må tenke konsepter og nye metoder for å genere inntekter.

Les også: Starter digitalt salg av noter

Vi står foran en periode der vi ikke kan gjennomføre det vi hadde planlagt i 2020/21. Vi håper at mindre og raske ad hoc midler kan bidra til å utvikle og igangsette prosjekter holder produktiviteten i gang og ansatte i arbeid.

Midlene skal stimulere til nye aktiviteter, omstilling og/eller kompetanseheving i norske musikkselskaper.

Formålet til ordningen er å sikre at norsk musikk når frem til publikum i inn- og utland.

Kriterier:

  • Prosjektet skal være nytenkende og skape interesse for og salg av norsk musikk.
  • Prosjektet skal formidle hva som skjer på den norske musikkscenen akkurat nå.
  • Prosjektet skal ha en internasjonal dimensjon og resultere i produkter som når publikum i inn- og utland.
  • Samarbeid mellom kunstarter, kreative næringer og selskaper fra andre bransjer vekter positivt.

Hvem kan søke:

Søker må ha virksomheten som sin fulltidsbeskjeftigelse, og selskapet må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Norske musikkselskaper med hovedkontor i Norge vil bli prioritert.

Les også: Lanserer Norges største digitale musikkfestival

Hva skal stå i søknaden:

  • Hvem som søker og hvorfor.
  • Beskriv hvordan prosjektet svarer på formålet og kriteriene.
  • Konkretiser planer, tidslinjer og målsettinger.
  • Samarbeidspartnere.
  • Et spesifisert budsjett for hvordan tilskuddet skal brukes.

Behov for tilskudd på inntil 100.000,-

Hvor søker man:

Søknad sendes direkte til pal@musicnorway.no

Søknadskjema er tilgjengelig HER

Når kan man forvente svar og hvem behandler søknadene:

En komité i Music Norway behandler søknadene ukentlig og du får svar så fort som mulig.

Music Norways retningslinjer angående søknadsprosess, offentliggjøring, utbetaling og klagegang gjelder også her. Se stikk.no for mer.

Har du spørsmål eller trenger råd?Kontakt pal@musicnorway.no eller karoline@musicnorway.no

Kommentarer

Relatert innhold