logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Brilliance utvider til England

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 14. feb, 2018

Ruben Nesse driver Brilliance AS. (Foto: Øystein Grutle Haara)

Vekst i streaming og sync muliggjør London-avdeling.

Ruben Nesse står bak Brilliance AS som er management, label, og tilbyr PR-tjenester. Brilliance står også bak singelklubben Diamond Club som slipper singler med fremadstormende artister, og oppnådde sin utgivelse nr 100 på tampen av 2017.

Brilliance ble stiftet i 2010 og har de senere økt omsetningen nok til at det muliggjør Nesses ambisjon om å ekspandere driften ved å tilby tjenester fra London.

– Naturlig utvikling
Diamond Club er en viktig del av satsningen og Brilliance har allerede hatt ett arrangement i London. Neste klubb blir 27. februar på Sebright Arms, men før det er det en offisiell lansering i den norske ambassaden den 21. februar hvor Nesse inviterer samarbeidspartnere og britisk bransje.

– Brilliance har lenge jobbet med UK som et av sine viktigste markeder, så det å åpne kontor der nå føles naturlig, sier Nesse.

Nesse har registrerert et eget LTD-selskap med partner Andrew Rhodes som skal drifte selskapet i London. Han er utdannet jurist fra Australia og har tidligere jobbet i Universal Music og Disney.

– Målet er å drive singelklubben vår Diamond Club i London med månedlige utgivelser og showcaser med up & coming UK acts. Dette er vi allerede i gang med. I slutten av måneden slipper vi vår første Diamond Club UK singel med påfølgende showcase på Sebright Arms 27. feb.

– Andrew vil bistå meg i management-oppgaver for våre artister og være med å utvide nedslagsfeltet for labelet og håndtere UK promo inhouse. Målet på sikt er å operere på lik linje som Brilliance i Norge og etterhvert signere internasjonale artister, sier Nesse.

Bygge videre på katalog
BI:CCI på BI og Menon Economics kartlegging ‘Musikkbransjen i Norge 2011-2015’ viste en vekst i verdiskapingen i musikkbransjen i Bergen på 75%. Brilliance er en del av denne veksten, og har økt omsetningen fra 1,5 millioner kroner i 2014 til 2,7 millioner kroner i 2016 (proff.no).

Nesse peker på økt streaming i en stadig voksende katalog, samt økning i sync-inntekter, som årsaken til veksten i selskapet. Det er artistene Novo Amor og Tuvaband som streamer mest, i henholdsvis USA og UK.

På sync-området trekker Nesse frem flere reklamekampanjer, deriblant Novo Amors Expedia-reklame.

Brilliance representerer seks norske management-klienter for hele verden, Tuvaband, Misty Coast, Intertwine, Magnus Bechmann, Idk Ariel og Strange Hellos, der UK er ett av de viktigste markedene.

– Tanken er at London-kontoret blir bygd opp på samme modell som i Norge, bygge katalog og jobbe mye mot sync. På sikt også bygge opp en PR-avdeling for eksterne prosjekt. I starten blir Diamond Club en viktig del av arbeidet, sier Nesse.

– Har du planer om å ta norske artister over til England eller skal du hovedsakelig signere artister der borte?

– Planen på sikt er å krysse Diamond Club artister på ulike territorier. Vi har også endel norske management-klienter som vil ha mye aktivitet i England, sier Nesse.

UK er i følge rapporten Vekst 2022 ansett som et viktig marked for norsk eksportrettet musikkbransje.

– Music Norway har hatt en uvurderlig rolle i denne prosessen. Jeg var tre måneder på Bakkekontakt-programmet i London i 2012 og fikk sådd noen frø da. Brilliance har de siste årene vært med i Eksportprogrammet i regi av Music Norway, og fått god støtte og hjelp fra både avdelingen i Norge og i London. Jeg har deltatt på utallige nettverksarenaer med hjelp fra Music Norway, dette har også hatt stor betydning for det nettverket vi nå besitter, sier Nesse.

Kommentarer

Relatert innhold