logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Fortsatt vekst for platebransjen

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 07. apr, 2017

Totalsalget opp 6,9 % fra 2015 til 2016.

Årstallene til IFPI Norge for 2016 viser at det ble solgt innspilt musikk for 698 millioner kroner i Norge i 2016, mot 653 mill. i 2015.

Tallene viser i at streaming fortsatt vokser og er det klart største formatet med en markedsandel på 83 % i 2016, mot 78 % i 2015. I 2016 har streamingsalget steget til 580 millioner kroner.

Omsetningen på streamingtjenestene var i 2015 for første gang over 500 mill. kr. i Norge, helt presist 507 millioner kroner. Ifølge IPFI er den store utfordringen at under 2% av 580 millioner kroner er inntekter fra videostreaming, hvor YouTube, Spotifys største konkurrent, er den desidert største aktøren.

Inntektene fra videostreaming har kun økt med 700.000 kroner fra 9,9 mill. i 2015 til 10,6 mill. i 2016. Sett opp mot at streaminginntektene totalt har økt med 73 millioner i samme tidsperiode, ser man et klart bilde på hvor skjevt dette markedet har blitt og det er på overtid at det gjøres politiske grep, skriver i IFPI i rapporten.

Download fortsetter å tape terreng, og gikk ned 32 % fra 2015 til 2016. Markedsandelen på downloads er nå nede på 4 %. Det totale fysiske salget (CD, vinyl osv.) har også falt med 14 % fra 2015 til 2016, og utgjør nå 14 % av totalmarkedet. Men det fysiske salget er i 2016 fremdeles høyere enn det var for to år siden. Nedgangen fra 2015 skyldes i stor grad lavere etterspørsel etter CD-formatet.

Salget av vinyl øker. Det ble i 2016 solgt vinyl for 32 millioner kroner mot 26 millioner i 2015, en oppgang på hele 22 %. I prosent var imidlertid oppgangen fra 2014 til 2015 mye større, på hele 69 %. Vinylsalget har steget fem år på rad, og utgjør nå 4,5 % av totalsalget av musikk i Norge, mot 4 % av totalsalget i 2015.

IFPI skriver at andelen totale aktive brukere av streamingtjenestene stiger med over 15 % på ett år, fra i overkant av 1,1 mill. brukere ved inngangen til 2016, til over 1,3 mill. brukere ved overgangen til 2017. Med aktiv bruker menes en bruker som benytter seg av sitt streaming-abonnement minst 1 gang per uke.

Videre skriver IFPI om norskandelen:
I 2016 har salget av norsk musikk vært på hele 24 % av totalen, mot 26 % i 2015. Om vi ser på streamingtjenestene isolert utgjorde salget av norsk musikk 22 % 2016 mot 23 % i 2015. Og viktig å merke seg er at de norske artistene Kygo og Alan Walker i denne sammenheng ikke regnes inn i norskandelen, da disse er utgitt på internasjonale plateselskaper.

Les hele rapporten her

Kommentarer

Relatert innhold