logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Frist for Bransjetilskuddsordningen i Music Norway – utsatt fra 1. januar til 8. januar 2018.

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 20. des, 2017

På grunn av mange helligdager i desember.

I 2017 opprettet Music Norway Bransjetilskuddsordningen. Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister og norske verk kan delta aktivt i et internasjonalt marked for å fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter.

Formålet er å øke markedsverdien, etterspørselen og oppmerksomheten til de artistene de representerer, samt øke nettverket, markedsinnsikten og omdømmet til det norske støtteapparatet.

Tilskuddet skal bidra til å skape flere internasjonale samarbeid og avtaler som øker eksportinntektene og markedsandelen til artisten og/eller selskapet.

Tilskuddsordningen for støtteapparatet har tre kategorier med ulike retningslinjer (se stikk.no/musikk).

Ordningen bidrar med tilskudd til internasjonal promotering av artister og verk, reise- og oppholdskostnader i forbindelse med næringsrettede møter i utlandet, samt til lengre arbeidsopphold i utlandet. I denne ordningen kreves det at selskapet går inn med 50% i egeninvestering.

På grunn av mange helligdager i desember har vi valgt å utsette søknadsfristen fra 1. januar til 8. januar 2018.

Søknadsskjema finner du på www.stikk.no.

Kommentarer

Relatert innhold