logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Viktige søknadsfrister 1. desember

Publisert: 02. nov, 2018

Delegatprogram eller låtskriversamling første halvår 2019?  Markedsføringstiltak eller reisetilskudd? Husk frist 1. desember.

Året nærmer seg slutten, og høstsesongens siste søknadsfrister for 2018 er ikke langt unna. I tillegg til reisetilskudd for turneer, kan arrangører av delegatprogram eller låtskriversamlinger første halvår 2019 benytte søknadsfristen 1. desember.

Her er en oversikt over fristene 1. desember:

Bransjetilskudd – frist 1. desember
– til støtteapparat som i hovedsak forvalter flere artister/rettigheter

Fristen gjelder markedsføringstiltak, møtevirksomhet i utlandet og Bakkekontakt.

Kriterier og søknadsskjema her.

Reisetilskudd – frist 1. desember
– til utøvere og opphavere

Fristen gjelder tilskudd til konsert/turné, møtevirksomhet i utlandet og co-writes med utenlandske partnere utenfor Norge.

Les mer her

Arrangørtilskudd – frist 1. desember
– til eksportarenaer i Norge

Fristen gjelder for internasjonale delegatprogram, presse- og ekspertbesøk til norske arenaer/showcaser osv. og låtskriversamlinger første halvår 2019.

Les mer her

Kommentarer

Relatert innhold