logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Husk 1. juni!

Av Husk 1. juni! Publisert: 25. mai, 2016

Route 66 (Foto: Coffy|Motiondesign/Freeimages.com)

Det er tre søknadsfrister 1. juni som man bør være oppmerksom på.

Planlegger du for høsten?

Flere ordninger har søknadsfrister 1. juni.

Disse er:

Reisetilskuddsordningen
Ordningen gjelder profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet. I tillegg er det mulig å søke om reisetilskudd til eksport- og næringsrettede tiltak.

Bakkekontakt (OBS: ny frist 1. september)
Bakkekontakt er et residency-program som gir norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe ut fra strategisk viktige markeder med et finansielt tilskudd i en periode på 1 – 3 måneder.

Ja Ja Ja London, Hamburg og Berlin
Showcase-konseptet har vist seg å være en av våre mest effektive showcase-plattformer for ny norsk (og nordisk) musikk, med et publikum som består av rundt 40% bransje og media.

Søknadsfrist for Ja Ja Ja er 3. juni

Aktuelt for øvrig:

Womex (17. juni)
Meld deg på den norske standen på verdensmusikkmessen WOMEX som finner sted i Santiago de Compostela i Spania i tidsrommet 19.-23. oktober 2016.

Promotilskudd (månedlig)
Ordningen skal bidra til å promotere/markedsføre norsk musikk internasjonalt.

Se siden vår for tilskuddsordninger.

Kommentarer

Relatert innhold