logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Kommende frister

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 26. nov, 2019

 

Sjekk endringene i våre tilskudd som har kommet som en følge av korona-situasjonen HER


FASTE ORDNINGER

Reisetilskudd til utøvere og opphavere – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om reise- og oppholdskostnader til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes.
Les mer

Arrangørtilskuddsordningen til Presse- og ekspertbesøk, låtskriversamlinger og Internasjonale delegatprogram på festivaler – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om tilskudd til besøk av utenlandsk media og bransje til arenaer i Norge.
– For delegatprogrammer første halvår, kan søknadsfristen 1. desember benyttes.
Les mer

Bransjetilskudd til markedsføringstiltak, møtevirksomhet og Bakkekontakt – frist 1. hver måned.
– Støtteapparatet kan søke om tilskudd til kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet, utgifter i forbindelse med næringsrettet møtevirksomhet, samt lengre arbeidsopphold i ett og samme territorium.
Les mer

Større lanseringer – frist 1. mars og 1. september. 
– Næringsrettet tilskudd til større internasjonale lanseringer for selskaper.
Les mer

For kontaktinformasjon til de ulike prosjektlederne, se denne siden.

Kommentarer