logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Kommende frister

Av Carl Kristian Johansen Publisert: 26. nov, 2019

Sjekk endringene i våre tilskudd som har kommet som en følge av korona-situasjonen HER

Global Music Match – 24. juli
Global Music Match er et banebrytende globalt prosjekt som tar sikte på å hjelpe eksportklare artister innenfor sjangrene folk, roots og world til å utvide sine nettverk og øke sin internasjonale synlighet på sosiale medier.
Les mer

KUPP6. august
KUPP et utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for unge, lovende komponister under 35 år, initiert av Norsk Komponistforening, Talent Norge og Music Norway med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge og Det norske komponistfond.
Les mer

FASTE ORDNINGER

Reisetilskudd til utøvere og opphavere – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om reise- og oppholdskostnader til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes.
Les mer

Arrangørtilskuddsordningen til Presse- og ekspertbesøk, låtskriversamlinger og Internasjonale delegatprogram på festivaler – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om tilskudd til besøk av utenlandsk media og bransje til arenaer i Norge.
– For delegatprogrammer første halvår, kan søknadsfristen 1. desember benyttes.
Les mer

Bransjetilskudd til markedsføringstiltak, møtevirksomhet og Bakkekontakt – frist 1. hver måned.
– Støtteapparatet kan søke om tilskudd til kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet, utgifter i forbindelse med næringsrettet møtevirksomhet, samt lengre arbeidsopphold i ett og samme territorium.
Les mer

Større lanseringer – frist 1. mars og 1. september. 
– Næringsrettet tilskudd til større internasjonale lanseringer for selskaper.
Les mer

For kontaktinformasjon til de ulike prosjektlederne, se denne siden.

Kommentarer