logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Lanserer nytt næringsråd på Spellemannkonferansen

Av Lanserer nytt næringsråd på Spellemannkonferansen Publisert: 16. jan, 2015

Musikkindustriens næringsråd. Foto: Ilja C Hendel

Norsk musikkindustri er for første gang samlet i et næringsråd som skal sette næringen på agendaen og lanseres under Spellemannkonferansen i Stavanger 16. januar

Musikkindustriens Næringsråd etableres som en respons til regjeringens ønske om å styrke verdiskapningen i norsk kulturliv. I Sundvollen-erklæringen står det at regjeringen Solberg, støttet av Venstre og Kristelig Folkeparti, vil “vektlegge kultur som næring i større grad og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren.”

Rådet vil konkretisere tiltak for å skape bedre rammebetingelser for den norske musikkindustrien. Målet er å styrke sektorens verdiskapning og konkurranseevne.

– Musikkbransjen er en næring med et betydelig verdiskapningspotensial, og vi har derfor tatt regjeringens utfordring på alvor ved å etablere Musikkindustriens Næringsråd, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon, og en av 11 medlemmer i Musikkindustriens Næringsråd for perioden 2014-2017. Andre medlemmer representerer ulike deler av musikkindustriens næringskjede, samt enkeltpersoner med spesifikk fagkunnskap innen næringen.

Næringspotensialet i musikkindustrien
– Musikkbransjen er synlig stort sett gjennom artistene vi ser og hører på TV, radio og på scenen. Men dette er bare toppen av det isfjellet bransjen representerer, og vi tror at det er et stort potensiale i å se på hele næringen samlet, forklarer Synnes Finnskog.

– Musikkindustriens Næringsråd er et bredt bransjeinitiativ som vil synliggjøre at den norske musikknæringen består av mange ledd som produserer sluttproduktet, og rådet ønsker å kartlegge bransjens totale næringspotensial, ikke bare det som handler om artistens plate- og konsertinntekter, sier Synnes Finnskog.

Musikkindustriens Næringsråd (2014- 2017)

Organisasjoner:
• Music Norway – Musikkeksport v/Kathrine Synnes Finnskog
• FONO – De uavhengige plateselskapene v/Larry Bringsjord
• IFPI – Norske og internasjonale plateselskap v/Marte Thorsby
• GramArt – Artistene v/Tonje Kaada
• Norske Konsertarrangører – Festivaler og helårs konsertarrangører v/Line Endresen Normann
• Tono – Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag v/Willy Martinsen

Fagpersoner:
Joakim Haugland (by:Larm, Smalltown Supersound), Stein Bjelland (Stein70000), Hans Petter Hadeland (Haaland, Eidsvåg & Strøm), Trond Tornes (Phonofile) og Rhiannon Hovden Edwards (Musikkutstyrsordningen).

Unikt samarbeid
Den samlede kompetansen i Næringsrådet dekker store deler av de forskjellige delene av musikkindustriens verdikjede, og er for første gang samlet som en enhet. På vegne av norsk musikkindustri vil Næringsrådet fremme forslag til tiltak til regjerings- og stortingspolitikere for hvordan musikknæringen kan utvikles.

– Rådet er sammensatt av et bredt utvalg fra bransjen, og er den naturlige representanten for en samlet musikknæring, sier Kathrine Synnes Finnskog.

Samle kunnskap
Norge er et lite land som i senere tid har markert seg sterk internasjonalt, senest med store suksesser som Ylvis og Nico & Vinz. Den digitale revolusjonen betyr at man nå har helt nye muligheter til å nå fram i et internasjonalt marked som er i rask og nærmest konstant endring.

Dette skaper også helt nye utfordringer, og det er et økende behov for kompetanse, større nettverk og kunnskap om forretningsdrift og næringsutvikling.

Gjennom samarbeid skal Næringsrådet samle og øke kunnskap som verktøy for å styrke musikknæringen, samt anbefale sine prioriteringer og synliggjøre potensialet i industrien.

Hele programmet til Spellemannkonferansen 2015 kan du lese på arrangementets Facebook-side.

 

Kommentarer

Relatert innhold