logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Mange innspill til ny kulturmelding

Av Pål Dimmen Publisert: 02. mai, 2017

Kai Robøle fra Musikkforleggerne var blant innspillsholderne.

Tilrettelegging for næring, kompetanseutvikling, ny åndsverklov og mangfold var blant temaene på innspillskonferansen til ny kulturmelding.

I forbindelse med arbeidet med den første nye kulturmeldingen fra Kulturdepartementet på 14 år, inviterte Music Norway og Musikkidustriens næringsråd (MIR) til innspillskonferanse.

14 aktører fra musikklivet leverte innspill til kulturmeldingen i løpet av seansen. Kulturdepartementet var også til stede for å lytte til innspillene.

En rekke temaer gikk igjen i løpet av innspillskonferansen. Under følger en oversikt over de viktigste sakene som ble spilt inn til kulturmeldingen:

– Meldingen bør ta høyde for mangfold i sjangre, kulturuttrykk, kjønn og alder.
– Det trengs incentiver for å få på plass management og agentvirksomhet for smale sjangre.
– Det trengs tilrettelegging for næring i form av gode vilkår for selvstendig næringsdrivende, endring av momslovgivning og endret beskatning.
– Man trenger gode tilskuddsordninger som ser hele støtteapparatet, samt bedre faktagrunnlag for å ta best mulige beslutninger (f.eks. pengestrømsanalyse).
– Meldingen må håndtere talentutvikling og kommersiell forvaltning.
– Det må utredes om totalen av virkemiddelapparatet treffer behovene i bransjen.
– Tono må styrkes for å sikre at norske rettighetshavere blir i Norge.
– Det haster å styrke plateselskap, musikkforlag og management for å være konkurransedyktig internasjonalt.
– Det trengs en offensiv kulturarenapolitik for øvingslokaler, små og store lokaler for fremføring.
– Det trengs kompetanseutvikling regionalt og lokalt.
– Staten må være klar over at store inntekter går tapt gjennom «safe harbours» og «value gaps». Digitaliseringen skaper utfordringer for rettighetshavere som ikke får betalt, ofte under dekke av EU-lovgivning.
– Ordninger for støtte og lån må oppdateres og tilpasses dagens samfunn. Begrepsapparatet fra andre industrier må flyttes inn i kulturen, med virkemidler som hjelper til med å bygge næring.
– Kulturmeldingen må gi oppmerksomhet til et internasjonalt kapittel, og ser på mulighetene som er i det internasjonale markedet i sammenheng med en ambisjon om å øke eksporten av norsk musikk.
– Staten må være i dialog med bransjen, og de ulike departementene må kommunisere bedre seg imellom.
– Politikerne bør stille strengere krav om norskandel til institusjoner som får mye penger, som NRK og orkestrene.
– De siste endringene i Åndsverkloven er alvorlige og kan undergrave muligheten å tjene penger for de som lager musikken.
– Meldingen bør ha som formål å forbedre og styrke festivalfeltet. 1/3 av midlene går i dag til få, store aktører.
– Meldingen bør bygges opp med fokus på skaperen av innholdet.
– Lokale arrangører er en viktig grunnmur, og musikken trenger lokale scener.
– Kulturhusene spiller en viktig rolle i lokal talent- og næringsutvikling.

Disse presenterte innspill:
– FolkOrg
– GramArt
– Music Norway
– Musikkforleggerne
– Musikkutstyrsordningen
– MØST (repr. de regionale kompetansesentrene)
– NEMAA
– NOPA
– Norske festivaler
– Norsk Jazzforum
– Norske konsertarrangører
– Norsk komponistforening
– Norsk kulturhusnettverk
– TONO

– Det er nyttig for MIR å samle flere innspill i forbindelse med en ny kulturmelding. Disse vil bli viktige i vårt arbeid med å formulere god råd som kan utvikle næringen, både lokalt og internasjonalt, kommenterer Music Norway-direktør og representant for Musikkindustriens næringsråd, Kathrine Synnes Finnskog.

Øystein Strand, prosjektleder for den nye kulturmeldingen ved Kulturdepartementet, var til stede og påpekte viktigheten av denne meldingen.

– Dette er det viktige prosjektet for departementet de neste to årene. Ingen tog har forlatt stasjonen, vi starter nå, sa han, og fortalte at meldingen skal behandles i Stortinget våren 2019.

Kulturdepartementets egen oppstartskonferanse om kulturmeldingen finner sted på Det Norske Teatret onsdag 3. mai.

Kommentarer

Relatert innhold