logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norway søker etter samfunnskontakt til sin PR-avdeling

Publisert: 27. apr, 2018

Søknadsfrist: 25. mai 2018.

Sammen med norsk musikkliv har Music Norway skapt nye muligheter internasjonalt. Internasjonale suksesshistorier gir nasjonale ringvirkninger. Økt etterspørsel og økt verdiskaping har gitt norsk musikk selvtillit. Music Norway søker nå den som vil være med oss inn i fremtiden.

Music Norway er en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet i 2012. Vårt formål er å legge til rette for musikkeksport og internasjonal profilering av norsk musikk. Vi skal basere vårt arbeid i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk. Music Norway skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet. Music Norway er rådgiver for Utenriksdepartementet, og forvalter tilskuddsmidler til internasjonale prosjekter søkbare på stikk.no. Music Norway samarbeider tett med de øvrige musikk- og kultur organisasjoner og har god dialog med musikklivet, myndigheter og offentlighet.

Music Norway søker etter en ny samfunnskontakt til vårt kontor i Oslo. Søker har stor interesse for norsk musikk- og kulturliv, forståelse for offentlige virkemidler og ser potensiale i å investere i en kreativ industri. Vi søker noen med sterk faglig kompetanse og god energi. Vi ønsker at søker tar egne initiativ, er praktisk og har god gjennomføringsevne.

Hvem er du? Du ønsker å skape engasjement rundt vårt budskap og bidra til å styrke vårt omdømme. Du har kunnskap om politiske beslutningsprosesser. Du kan analysere våre omgivelser, se nye muligheter og håndtere de utfordringer det fører med seg. Du vil gjerne formidle behov og løsninger som styrker musikklivet. Du har særdeles god kommunikasjonsevne og kan håndtere alle relevante kommunikasjonskanaler. Du er god på å bygge relasjoner. Du er kreativ på nye løsninger og jobber bra i team.

Hovedoppgaver som inngår i stillingen:
• Bidra til strategisk og langsiktig planlegging av Music Norways kommunikasjon med våre omgivelser og oppdragsgivere, samt gjennomføringen av denne.
• Identifisere kunnskapsbehov og øke innsikten rundt musikkeksport og forståelse for og bruken av offentlige virkemidler.
• Delta på våre eventer og prosjekter, og leverer saker herfra til Music Norways plattformer, samt bidra til innsalg av saker om norsk musikkliv til norsk media.
• Jobbe videre med merkevarebygging av våre store prosjekt og eventer.
• Utvikle og etablere nye samarbeidsmodeller med relevante partnere, næringsliv og andre aktører i musikklivet
• Gjennomføre kampanjer ovenfor samarbeidspartnere og medier.
• Være med på å utvikle digitale virkemidler og plattformer.
• Ansvarlig for utvikling av våre visuelle presentasjoner.

Vi har et engasjert og kreativt arbeidsmiljø der alle deltar i å forme veien videre for Music Norway. Vi har det morsomt, meningsfylt og lærerikt på jobb. Vi tilbyr utfordrende oppgaver, et rikt nettverk, fleksibel arbeidstid og ordna arbeidsforhold. Lønn etter avtale.

Kort og informativ søknad m/CV sendes jobbsoknad@musicnorway.no
Ta kontakt med direktør Kathrine Synnes Finnskog for ytterligere opplysninger kathrine@musicnorway.no

Søknadsfrist: 25 mai 2018.

Music Norway driftes av Kulturdepartementet, og mottar årlig et tilskudd på 24 millioner. Music Norway forvalter 5 millioner for Utenriksdepartementet. Overordnet mål er å sørge for at våre midler kommer hele det profesjonelle norske musikklivet til gode. Vårt hovedkontor er på Solli plass.

Kommentarer