logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Norsk musikk på agendaen under Arendalsuka

Av Norsk musikk på agendaen under Arendalsuka Publisert: 07. aug, 2015

Fra fjorårets Arendalsuke (Foto: Facebook)

Music Norways direktør er invitert til å holde foredrag.

Arendalsuka startet i 2012 og skal være en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

I år er direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog, invitert for å holde innlegg i Arendal gamle rådhus under Arendalsukas kulturprogram torsdag 13. august.

Synnes Finnskog skal snakke under tittelen «Norsk musikk er på den internasjonale radaren – kulturpolitikken må bidra til at internasjonale muligheter bygger en norsk musikkindustri for fremtiden»

– Arendalsuka er en viktig arena og jeg er glad for å bli invitert. Det er spennende at musikkbransjen og eksport er på dagsorden der. Det blir en fin anledning til å snakke hvordan vi kan bygge norsk musikkbransje overfor beslutningstagere, presse og publikum, sier Synnes Finnskog.

Øvrige tema i kulturprogrammet er blant annet ‘Er det forskjell på rød og blå kulturpolitikk?’, som er lagt opp som et debattpanel med kulturminister Thorhild Widvey, investor Christian Ringnes, forfatter Jon Hustad, SV-nestleder Bård Vegar Solhjell, redaktør Cathrine Sandnes og kulturrådsleder Yngve Slettholm. Debattleder Sarah Sørheim, som er kulturredaktør i Aftenposten.

For øvrig skal blant annet Kari Mathiesen Hjemdahl ved Agderforskning skal snakke om «Internasjonal kultursatsing – innovasjon, digitalisering og publikumsutvikling», mens Ola K. Berge fra Telemarksforskning skal snakke under fanen «Ein kulturnasjon å rekne med – Kultur- og utanrikspolitiske føresetnader for internasjonalisering av kunst».

Arendalsuka skjer fra 12. til 18. august.

Kommentarer