logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Nye komponister er valgt til KUPP

7 nye komponister er valgt ut til utviklingsprogrammet KUPP

Med KUPP ønsker Norsk Komponistforening og Music Norway å tilrettelegge for at unge norske komponister skal få verktøy i arbeidet med markedsføring, innsalg, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, og i en periode få noen inngangsporter til nøkkelpersoner i disse nettverkene.

De syv komponistene som er valgt ut er:

Tze Yeung Ho

(Foto: Terje Sylvarnes)

Tze Yeung Ho er en norsk-kanadisk komponist fra Oslo med kantonesiske røtter bosatt i Helsingfors. Med sin flerkulturelle bakgrunn har språklige lyder manifestet seg som en viktig kilde for inspirasjon i Tze Yeungs musikk. Nylige verk tar spesielt fokus på blanding mellom finsk-ugriske tradisjoner, de kinesiske dialekter og skandinaviske språk. Som komponist har Tze Yeung deltatt på en rekke samtidsmusikkfestivaler som UNM (Norge i 2018 og Finland i 2015), SOUND59 (Russland), Ensemble Ukho Workshop (Ukraina), Druskomanija-festival (Litauen), ISCM 2019 (Estland), Avanti! Suvisoitto (Finland), Gaudeamus muziekweek (Nederland), Soundstreams 2019 (Kanada) og Shanghai New Music Week (Kina).

Michaela Antalová

(Foto: Adrian Myhr)

Michaela Antalová (f. 1993) er en slovakisk komponist og trommeslager bosatt i Oslo. Som komponist varierer hun mellom sjangere og spiller forskjellige perkusjonsinstrumenter, håndtrommer og trommesett. Hun jobber blant annet med barokk, world, singer-songwriter og eksperimentell musikk. I sitt kunstneriske virke jobber hun med både improvisasjon og komposisjon i små og store grupper og er spesielt interessert i å utforske de klanglige mulighetene i perkussive instrumenter. Antalová er bandleder og komponerer musikk for kvartetten Mikoo. Hun samarbeider med musikere som Atle Nymo, Mats Eilertsen, Helga Myhr, Knut Reiesrud, Kim Myhr, Martin Küchen, Sudeshna Bhattacharya og Bjarte Eike.

Michaela Antalovás første soloalbum Oblak, Oblek, Oblúk ble utgitt i 2016. Platen er basert på innspilling av improvisasjon, sampling av trommer, editing og post-komponering. I mars 2020 ble hennes andre plate utgitt; det 40-minutter lange verket, som kalles nethuns: music for 14-piece ensemble. Debutplaten til Mikoo kommer på Jazzland Recordings oktober 2020.

Hjemmeside: michaelaantalova.com

Martin A. Hirsti-Kvam

(Foto: Privat)

Martin A. Hirsti-Kvam (f. 1991) er en komponist som jobber med ulike musikalske uttrykksformer: fra akustisk ’konsertmusikk’ til mer konseptuelt-orienterte verk som gjerne inkluderer elektronikk og visuelle elementer, alltid i et forsøk på å gi nye perspektiver til hva musikk, lytting og live fremføring kan innebære.

I 2018 vant han Kranichsteiner-prisen for komposisjon ved Darmstadt Summer Courses. Han har fått bestillinger av ensembler som Cikada, Det Norske Kammerorkester, Pinquins m.fl. og har bl.a. hatt fremføringer på Ultima-festivalen i Oslo, SPOR Festival for Contemporary Music and Sound Art i Aarhus og på International Summer Courses for New Music i Darmstadt. Han har en bachelorgrad i komposisjon fra Norges Musikkhøgskole og en bachelorgrad i Musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo (www.hirsti-kvam.com/).

Maja Linderoth

(Foto: Privat)

Maja Linderoth (f. 1989 i Göteborg) er en svensk komponist bosatt i Oslo. Hun begynte å studere komposisjon ved Per Magnusson i Stockholm etter flere års studier i blant annet piano og musikkteori ved de kommunale musikkskolene i Norberg og Fagersta. Hun fortsatte sine komposisjonsstudier ved Gotlands Tonsättarskola fra 2012-14 og i 2018 avsluttet hun en bachelor i komposisjon ved Norges musikkhøyskole der hun hadde undervisning med blant annet Eivind Buene, Maja S. K. Ratkje, Trond Reinholdtsen. Henrik og Kaija Saariaho.

Steinar Yggeseth

(Foto: Kari Margrethe Sabro)

Steinar Yggeseth er en komponist fra Oslo, med utdannelse fra Norges Musikkhøgskole. Hans musikk har ofte basis i ulike klanglige kvaliteter, og spiller seg ut et sted imellom klang og tone. I sine verk er det lyden eller lydmodeller som er gjenstand for utforskning i musikken.

Ofte er improvisasjon eller improvisatoriske elementer en del av Yggeseths verk, enten som ledd i komposisjonsprosessen, eller inkorporert i verkets framføring.

Tine Surel Lange

(Foto: Tine Surel Lange)

Tine Surel Lange (f. 1989, Hadsel) er en komponist og interdisiplinær kunster med base i Lofoten. Hennes arbeide tar form av eksperimentell instrumentell- og elektroakustisk komposisjon, installasjon, performance og audiovisuelle arbeider. I arbeidene hennes – som alle har utgangspunkt i organisk materiale – fokuseres det på sted og rom, lyd og lytting, og hvordan konnotasjoner farger hvordan vi lytter til og opplever et verk. I de seneste årene har hun fokusert på å abstrakte instrumentalverk, 3D-lyd, lydlige objekter, lyd til sceniske produksjoner, og på konseptuelle arbeider for lyd og video – gjennomsyret av en fascinasjon for magisk realisme og menneskeartens (kommende) undergang.

Agnes Hvizdalek

(Foto: Lisi Charwat)

Agnes Hvizdalek er improvisasjonsmusiker, vokalist, komponist og organisator. Hun har fra tidlig vært opptatt av eksperimentell musikk og av stemmen som instrument, noe som preger hennes abstrakte vokalmusikk. I musikken sin utforsker hun samspillet mellom intuisjon og refleksjon, mellom individet, det kollektive og omverdenen. Agnes ble født i Østerrike, og flyttet til Norge i 2008.

Hvert runde av KUPP går over ett år hvor det velges syv komponister som gjennomgår et program i fire faser. Målgruppen er nyutdannede komponister under 35 år med ambisjoner om en internasjonal karriere. Siste års komposisjonsstudenter kan også søke.

Deltakerne får fagsamlinger og mentorsessions hvor de trenes de i å uttrykke seg om egne arbeid både i fysiske møter med for eksempel utgivere, festivalledere og aktuelle bestillere, men også for et større publikum, i sosiale medier m.m. Både fagsamlingene og møtene med kontaktpersoner vil bli tilpasset behovet og arbeidet til den enkelte deltaker.

Komponistene skal også produsere ett bestillingsverk til et ensemble de velger i dialog med KUPP-teamet. Gjennom samarbeid med ensembler ønsker prosjektet at en større del av det frie feltet skal få et løft i sitt internasjonale arbeid med ny musikk.

Det kom inn totalt 64 søknader og juryen har bestått av Katja Heldt, musikkviter og skribent, Vegard Landaas, produsent i Lawo, Saleh Mahfoud, utøver og produsent, Peter Meanwell, kunstnerisk leder I Borealis, Therese Birkelund Ulvo, komponist, og Maren Ørstavik, kritiker og journalist.

Juryinstruksen var som følger: Juryen skal komme frem til en gruppe på 6-7 komponister som har et faglig tilfredsstillende nivå og ha stor nytte av å jobbe med eksponering nasjonalt og internasjonalt. I sammensetningen av gruppen skal man etterstrebe likestilling samt mangfold i uttrykk og etnisk bakgrunn.

Kupp er finansiert av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Det norske komponistfond og Music Norway. Norsk komponistforening og Music Norway står for gjennomføringen av programmet med bidrag fra NB-noter.

Kommentarer

Relatert innhold