logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Optimismen råder i norsk musikkbransje

Av Vegard Storaas Publisert: 05. jul, 2016

For

En ny undersøkelse vitner om sterk optimisme blant de største norske musikkselskapene.

Vekst 2020 – et fremtidsbilde av norske musikkselskaper, er en rapport om norske musikkselskapers framtidsutsikter, rettere sagt årene 2016-2020. Rapporten er initiert og skrevet av Music Norway, og bygger på en undersøkelse gjort med 38 av de største musikkselskapene i Norge i dag, inkluderte alle majorselskapene.

Bakgrunnen for undersøkelsen har vært en stadig økning i antall rapporter som tallfester musikklivets aktivitet, omsetningstall og verdiskapning. Likevel har det vært få undersøkelser om ansettelsebehov eller økonomiske framtidsutsikter. Det er noe vi i Music Norway lenge har ønsket å gjøre noe med, sett i lys av de mange norske suksesshistoriene. Vekst 2020 omhandler både ansettelsesbehov, økonomiske framtidsutsikter og generell eksportaktivitet.

Les rapporten i sin helhet her

Undersøkelsens hovedfunn

  • Fremtidstroen er sterk. 92% av respondentene oppgir at de kommer til å vokse i årene som kommer. Av disse forventer 58% at omsetningen vil vokse med mer enn 8% årlig.
  • 2 av 3 selskaper skal øke antall ansatte i løpet av en fireårsperiode.
  • Det er ingen store ulikheter blant sektorene når det gjelder nyansettelser. Det forventes derfor at økningen i antall ansatte skjer proporsjonalt, slik sektorfordelingen er i dag.
  • 31% av selskapene som svarer at de skal styrke staben, ser for seg å utvide med mellom tre til fem personer over en fireårsperiode.
  • 3 av 5 selskaper skal engasjere praktikanter hvert år. Størst aktivitet finner vi blant management, hvor 9 av 10 management ønsker å benytte seg av praktikanter i tiden som kommer.
  • Den mest etterspurte kompetansen er innenfor musikkunnskap, bransjeerfaring og nettverk.
  • 68% av selskapene rekrutterer primært gjennom nettverk. Jobbannonser utgjør 16%.
  • Eksportandelen til selskapene ligger gjennomsnittlig på 13% av totale inntekter.

Kommentarer

Relatert innhold