logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Slik har du aldri sett den norske musikkbransjen før!

Publisert: 31. aug, 2017

Her er rapporten «Musikkbransjen i Norge 2011 – 2015 – økonomisk analyse av fem delbransjer og 11 undergrupper».

Rapporten er laget av Centre for Creative Industries ved BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics på oppdrag fra Music Norway, og blir presentert på BI 31. august.

Nytt i denne kartleggingen er inndelingen av musikkbransjen i fem delbransjer og 11 undergrupper av disse. De fem delbransjene er: Live, Innspilt musikk, Rettighetsforvaltning, Rettighetshavere/Management og Musikkinstrumenter.

– Rapporten viser at bransjen i sin helhet (1485 selskaper i 2015) har hatt en positiv utvikling fra 2011 til 2015. Musikkbransjens verdiskaping har faktisk økt mer enn verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Verdiskapingen har økt med 28 prosent i perioden (mot 25 prosent i fastlandsøkonomien), til 2,2 milliarder kroner i 2015. Samtidig har omsetningen økt til 10 milliarder kroner, og musikkbransjen sysselsatte 11 665 personer over hele landet i 2015, en økning på 24 prosent siden 2011, sier prosjektleder Øyvind Torp ved BI:CCI.

– Rapporten viser også at blant bedriftene med mer enn 100 000 kroner i verdiskaping (746 selskaper i 2015) så har delbransjene Live og Rettighetshavere/Management hatt sterkest sysselsettingsvekst i perioden. Selskaper lokalisert i Oslo står for 68 prosent av verdiskapingen i bransjen, mens Hordaland kan vise til en formidabel økning i verdiskapingen på 75 prosent i perioden. Sysselsettingen vokser i Oslo, men hovedstadens andel av sysselsettingen har gått ned fra 58 til 51 prosent i 2015. Dette betyr at bransjens sysselsetting vokser utenfor Oslo og blir mer desentralisert, sier Torp.

– Det er viktig å måle alle de kreative bransjene på samme måte som øvrig næringsliv. Det gir både offentlige myndigheter, bransjene selv og private investorer mulighet til å agere på et adekvat kunnskapsgrunnlag. Vi trenger dessuten slike detaljerte bransjerapporter i undervisningen vår i Creative Industries Management, sier Anne-Britt Gran, leder for BI:CCI.

– Nå kan vi på en mer presis måte formidle økonomien i hele verdikjeden som utgjør musikkbransjen. Det er viktig for Music Norway å få denne innsikten i norsk musikkbransje. Rapporten bekrefter en positiv utvikling blant norske musikkselskaper, men understreker også at det er potensial for ytterlige vekst med virkemidler tilrettelagt for selskaper i en vekstfase. Bransjen vår må være internasjonalt konkurransedyktig i et musikkmarked som allerede er globalt og digitalisert, kommenterer Kathrine Synnes Finnskog, direktør Music Norway.

– Når vi nå analyserer funn i rapporten, vil vi også kunne vurdere hvordan vi best kan tilrettelegge med våre virkemiddel, og hvilke endringer og kunnskap vi trenger for å møte utfordringene de neste fem årene, sier Synnes Finnskog.

Link til rapporten: https://www.bi.no/globalassets/forskning/institutt-for-kommunikasjon-og-kultur/media/musikkbransjen-i-norge-2011-2015.pdf

Kommentarer