logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Viktige søknadsfrister!

Av Viktige søknadsfrister! Publisert: 29. mai, 2015

Reisetilskudd, Bakkekontakt og Ja Ja Ja Berlin og London!

Reisetilskudd og Bakkekontakt har søknadsfrist 1. juni.

Fristen til å søke om å spille på Ja Ja Ja Berlin og London høsten/vinteren 2015 er 17. juni.

Reistetilskuddsordningen: gjelder for profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet. I tillegg er det mulig å søke om reisetilskudd til eksport- og næringsrettede tiltak. Søkere bes lese ordningens retningslinjer nøye. Frist 1. juni.

Bakkekontakt: Relokaliseringsprogrammet har skiftet navn til Bakkekontakt, og Music Norway åpner for at bransjeaktører også kan hospitere hos partnerbedrifter i utlandet. Bakkekontakt er et residency-program som gir norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe ut fra strategisk viktige markeder i en periode på 1 – 3 måneder. Du kan velge å sitte hos våre godt etablerte utekontorer i London og Berlin eller selv sette opp hospitering hos en internasjonal partnerbedrift hvor som helst i verden. Søknadsfrist to ganger i året, 1. juni og 1. desember. Søkesum: Maksimalt 50.000 kr for hele perioden. Totalbudsjett må vedlegges.

Ja Ja Ja Berlin og London: Det er en samlet frist for å søke om showcase på Ja Ja Ja Berlin eller London høsten 2015. Ja Ja Ja-klubbkveldene i London og Berlin er en av våre og NOMEX’ mest effektive showcase-plattformer for ny norsk (og nordisk) musikk. Kveldene i London har blitt godt etablert blant bransje, media og publikum siden lanseringen i 2009. Ja Ja Ja Berlin ble lansert høsten 2014 og har fått en knallstart. Samtlige kvelder har solgt ut og rundt ca ca. 40% av publikum består av bransje og media.

Søknadsfristen for følgende kvelder er satt til 17. juni:

London:
– 24. september 2015
– 29. oktober 2015
– 26. november 2015 (festival)

Berlin:
– 10. september 2015
– 8. oktober 2015
– 12. november 2015

Søknadsskjema til Ja Ja Ja og mer nyttig informasjon finnes her

Kommentarer

Relatert innhold