logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Vil løfte unge musikere opp og frem

Av Vil løfte unge musikere opp og frem Publisert: 18. jul, 2014

Charlotte Udø Kjeldsberg relokaliserer til Berlin

En av de største barrierene for eksport av norsk musikk er mangel på gode internasjonale handelsnettverk. Music Norways relokaliseringsprogram gir norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe ut fra Berlin, London, New York eller LA, og er på den måten med på å tilrettelegge for relasjons- og nettverksbygging internasjonalt. Ved å delta i relokaliseringsprogrammet får man tilgang til gratis arbeidsplass, nettverkingsflater lokalt, samt Music Norways kontaktflate og praktisk bistand til å sette opp møter.

Relokaliserer til Berlin
Denne høsten får Berlinkontoret besøk. Musiker, produsent og manager Charlotte Udø Kjeldsberg skal på Music Norways relokaliseringsprogram.

Kjeldsberg er utdannet fløytist og jobber som kammermusiker i fløytekvartetten 4 Tempi og fløyte- og gitarduoen Duo Saxe. Hun har fire plateutgivelser bak seg og er norsk artistrepresentant for Sankyo fløyterKjeldsberg er utdannet fra musikkonservatoriet i Kristiansand, Conservatoire National de Region de Strasbourg i Frankrike og Conservatoire Royal de Mons i Belgia. Hun har i tillegg videreutdannelse i produksjon for sal og scene og administrasjon og ledelse.

I dag jobber hun som produsent for den klassiske delen av plateselskapet Ein Mangfaldig Kar og som daglig leder og produsent for Foreningen Antikk Musikk i Bergen. Etter endt studietid, og enormt mange timer med nettverksbygging og konsertbooking kom ideen om å starte et management for unge musikere på høyt, internasjonalt nivå. Tanken var å kunne hjelpe disse frem i etableringsfasen, og Pure Classic Management ble opprettet i 2009. Managementet har vært drevet på deltid siden den gang, men i 2014 er ambisjonen at Pure Classical skal vokse.

Music Norway tok seg en prat med Kjeldsberg for å høre hva hun forventer å få ut av oppholdet i Berlin.

Trenger større nettverk
Som tidligere nevnt, besitter Kjeldsberg flere roller i det klassiske feltet. Til Berlin drar hun først og fremst i kraft av å være manager, men sier selv at hun nok vil innta en slags dobbeltrolle siden hun er utøver i flere av ensemblene.

– Hva er grunnen til at du vil til Berlin og Tyskland? Hvorfor akkurat dette området?

– Pure Classic Management trenger et større nettverk og vi må få etablert musikerne utenfor Norges grenser. Vi har flere prosjekter som det er viktig å få promotert i Sentral-Europa. Klassisk gitarist Runar Kjeldsberg sitt prosjekt François de Fossa, 4 Tempi sitt album ‘The Four reasons’ og Duo Saxe sitt album ‘Duetto Concertante’, samt et helt nytt prosjekt med bare norsk musikk. Alle artister og ensembler vi jobber med har kontrakt med plateselskapet Ein Mangfaldig Kar (EMK), drevet av Larviksmannen Roger Langvik. Flere av EMK sine band innenfor andre genre har stor suksess i Tyskland og vi ønsker å etablere den klassiske delen av plateselskapet samme sted.

– Hva ønsker du å oppnå i løpet av oppholdet?

– Jeg ønsker å utvide mitt nettverk og lære det tyske markedet å kjenne. Jeg vil også jobbe med å promotere ensemblene og musikerne mine og deres prosjekter. Jeg ønsker også å finne samarbeidspartnere som kan jobbe videre med promotering lokalt i Tyskland, når jeg er tilbake i Norge.

– Hvordan vil du bygge videre på det du har oppnådd her når du kommer tilbake til Norge?

– Det viktigste blir å opprettholde kontakt og videreutvikle samarbeidsavtaler med tyske partnere. Samt promotering av musikerne mot tysk media og konsertarrangører. Det vil være viktig for meg å delta jevnlig på bransjetreff for videre nettverksbygging.

Samtidig vil jeg jobbe videre med utviklingen av min 3-trinns ‘Karrierebygger’ hvor trinn 3 er spesielt avhengig av det internasjonale markedet og nettverket. Det er det som skiller meg fra andre management. Mitt satsningsområde er nyutdannede, uetablerte musikere. Målet er å hjelpe musikere på høyt nivå i startfasen av sine karrierer.

Jeg kommer også til å jobbe mot det franske markedet i nær fremtid, da noen av musikernes prosjekter er spesielt aktuelt for det franske markedet.

Familie og jobb

Duo Saxe (Foto: Eigil Korsager)

Charlotte Udø Kjeldsberg er gift med den anerkjente gitaristen Runar Kjeldsberg, og sammen utgjør de duoen Duo Saxe. Hun fungerer også produsent og agent for han, som selvsagt blir med til Berlin.

– Hvordan er det å jobbe så tett med din mann?

– Vi har jobbet tett sammen siden vi ble kjent og trives veldig godt med det. For oss fungerer det veldig bra at jeg kan ta meg av det organisatoriske og at han bare konsentrerer seg om utøving. Som hans agent og produsent må jeg ta avgjørelser på hans vegne. Det fungerer fint, utfordringen er å slutte med det når vi har fri, sier hun med et smil i øyet.

– og hverdagen som musiker og manager?

– Som både musiker og manager har jeg mange utfordringer og høyt arbeidspress uten å være i en «inntjeningshimmel». Arbeidsdagene mine er lange, men jeg brenner for fremveksten av unge musikere og for å utøve og fremme klassisk musikk. Det er synd at mange utrolig, dyktige musikere går til «spille» fordi de ikke mestrer nettverks- og markedsføringsdelen. Det vil jeg gjøre noe med.

Et sterkere norsk klassiskfelt
Kjeldsberg er enig at det fins mangler når det kommer til apparat på det klassiske feltet. Noe av problemet mener hun er at det ikke er lønnsomt nok å drive management.

– Arbeidet et støtteapparat gjør rundt en musiker er enormt stort og det er en stor jungel å finne frem i på egenhånd. 

– Hva mener du kan være de nødvendige virkemidlene for å bygge opp et sterkt norsk klassiskfelt?

– Jeg ser to løsninger på dette. Den første går ut på at det må bli mer lønnsomt å drive management. Musikernes honorar, som ofte danner grunnlaget for vårt (agentenes) honorar er relativt lavt, dermed er det vanskelig å drive management på lønnsomt vis. En måte å få dette til er selvfølgelig tilskuddsordninger beregnet på støtteapparat. En annen måte er å jobbe for å finne nye inntjeningsmuligheter. For meg har dette resultert i en tre-trinns «Karriere-bygger». En forretningsmodell som skal bygge musikernes karrierer, samt gi meg et inntjeningsgrunnlag.

Den andre løsningen jeg ser for meg, egentlig parallelt med den første, er at musikkstudenter må få større innsikt i promoteringsarbeid og nettverksbygging under studiene. Det er viktig for musikerne å jobbe med dette allerede under studiene sine, slik at de kan begynne å jobbe utøvende når de er uteksaminert. Hvis de skal begynne nettverksbygging og «merkevarebygging» når de er ferdig utdannet er ventetiden lang før inntektene kommer «jevnt».

– Hva kan MN bidra med?

– Music Norway har startet Eksportskolen. Det hadde vært bra om dere også hadde samarbeidet med utdanningsinstitusjonene og delt erfaringer dere har derfra. Alternativt kunne Eksportskolen, eller en variant av den, inngått i studiet til musikkstudentene i HELE landet. MN er og bør være en god sparringspartner og veilder for støtteapparatene.

Fremtiden
Relokaliseringsprogrammet varer kun i en begrenset periode, og det er kanskje først og fremst i tiden etter at man ser resultater fra det oppholdet man har hatt utenlands.

– Hva er fremtiden til Pure Classic Management? Hvor er de om 5 år og 10 år?

– I fødeårene til Pure Classic Management har jeg konsentrert meg om et begrenset antall ensembler og musikere. For å sondere markedene har vi hatt sporadisk turnévirksomhet, blant annet i California, Australia og New Zealand i tillegg til Norge.

Om fem år er vi i gang med vår tre-trinns ‘Karrierebygger’, hvor trinn 1 er det lokale markedet og sceneerfaring for de ferskeste musikerne under utdanning. Trinn 2 er eksponering på det nasjonale markedet og platekontrakt, mens trinn 3 er hovedscener i Norge og internasjonal lansering og turnevirksomhet. Vi har også fått gode stabile samarbeidspartnere i Tyskland og Frankrike og artistene har jevnlige konserter og eksponering i disse landene i tillegg til Norge.

Om 10 år har Pure Classic Management etablert seg som et viktig, norsk management med gode samarbeidspartnere i Europa, USA og Oseania. Musikerne har jevnlige konserter og eksponering i disse områdene. Hovedscenene i Norge og internasjonalt er faste samarbeidspartnere.

– Hvilke norske artister følger du ekstra nøye med på i disse dager?

–  Jeg startet Pure Classic Management fordi jeg så et behov for støtteapparat til nyutdannede musikere. Jeg ønsker at Pure Classic skal fungere som en karrierebygger for unge musikere på høyt, internasjonalt nivå. Derfor følger jeg med på det som rører seg av nyutdannede musikere og musikkstudenter. Som daglig leder av Antikk Musikk i Bergen er jeg også ekstra interessert i eldre musikk og følger med på det som rører seg innenfor tidlig-musikk.

Tilslag på relokaliseringsprogrammet er søknadsbasert. Informasjon om søknadsfrister vil publiseres på www.musicnorway.no, samt sendes ut i nyhetsbrev.

Kommentarer

Relatert innhold