logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Om Central Europe-kontoret

Utekontorene er strategiske, kostnadseffektive satsninger som sørger for sterk norsk tilstedeværelse,
oppdatert kompetanse og relevant nettverk i Norges viktigste internasjonale markeder.

Utekontorene følger MNs overordnete formålsparagraf, visjon og misjon. De jobber i takt med
hovedkontoret og etter den overordnete strategi- og tiltaksplanen men har en særskilt markedskompetanse samt tilgang til lokale handelsnettverk og taus kunnskap.

Utekontorenes merkevareløfte lyder: «Utekontorene er Music Norways feltarbeidere og lokale eksport
eksperter. I vår hverdag tar vi rollen som markedslos, Gule Sider, dating-service, coach og musikkambassadør. Vi lener oss på den norske bransjen og deres internasjonale samarbeidspartnere. Sammen jobber vi norsk musikk opp og frem i verdens viktigste musikkmarkeder».

Kontoret består av et årsverk og ledes av Jonas Vebner, som tidligere etablerte Music Norways UK-kontor.

Bakgrunn
Basert på positive tilbakemeldinger på Music Norways første utekontor i London, ble det opprettet et eget kontor i Berlin som kunne håndtere de viktige tyskspråklige markedene. Kontoret har nå utvidet sitt fokus til å også gjelde større deler av Sentral-Europa da vi ser en interessant markedsutvikling i spesielt Polen og Tsjekkia, men hovedfokuset ligger på det viktige tyske markedet. Tyskland troner alltid på toppen internasjonal turnestatistikk samt er et av markedene vi jevnlig mottar høyest internasjonal TONO- avregning.

Hvorfor et kontor i Berlin:
Tyskland (og de tyskspråklige markedene) har tradisjonelt sett vært veldig åpne for norsk kultur og musikk og regnes som Norges viktigste marked for eksport av flere grunner:

• Tyskland er rangert som det tredje største markedet for innspilt musikk der brorparten (77,4%) fremdeles er fysisk salg (RIN 2013).

• Landet har et stor og stabilt live-marked. Det bor over 83 millioner mennesker i landet og det er kort avstand til større byer som gjør det enkelt å turnere. Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, München og Leipzig regnes som de viktigste. Nærheten til resten av Europa gjør Tyskland til et meget godt utgangspunkt for utvidet turnévirksomhet. Du når nesten alle deler av Europe innen 3 timer.

• En rekke av de viktigste musikk- og medieaktørene i Europa har sitt hovedkvarter i Tyskland (BMG, RTL, Pro Sieben, ECM, Deutsche Grammophon, Sony Classical, Eventim, FKP Scorpio, Soundcloud, Arte, Deutsche Telekom/EE m.m).

• Tyskland er det største underholdnings- og mediemarkedet i verden etter USA, Kina og Japan (PWC’s 2013-2017 Global Entertainment and Media Outlook).

• Tyskland er EUs største økonomi og et av verdens rikeste land (5 i verden) med god kjøpekraft som er forventet å øke med 1,5% i 2015 (Federal Statistical Office Germany, 2014).

• Det er sterke bånd mellom Tyskland og Norge på mange nivåer; historisk, politisk, kulturelt og forretningsmessig. Markedet er svært mottakelig for nordisk og norsk musikk som regnes som en sterk merkevare.

• Berlin regnes som en av de viktigste teknologi- og start-up scenene i Europa noe som fører til interessante dynamikker mellom musikk og teknologi. En rekke multinasjonale teknologiselskaper har valgt å legge hovedkvarteret til Berlin.

• Det er veldig gode økonomiske (1/3 av gass i Tyskland kommer fra Norge) politiske (det første landet en ny statsminister besøker) og kulturelle bånd mellom Norge og Tyskland.

Hva gjør Berlin-kontoret?
Kontoret jobber tett opp norske og internasjonale aktører i de relevante markedene. Vi opparbeider kontinuerlig relevant markedsinformasjon og nettverk som igjen distribueres tilbake til norsk bransje gjennom rapporter, internasjonale besøksprogram, kursing og workshops, samt individuell rådgivning. Kontoret er ansvarlig for Music Norways prosjekter og aktiviteter i Sentral-Europa (rundt 20 større prosjekter i året). Kontoret fungerer som et kontaktpunkt, så vel som et generelt service- og kompetansesenter, for norsk aktører som jobber med eksport. En annen mer generell, men viktig del av jobben, er å jobbe med å styrke kjennskap og bruken av norsk musikk gjennom strategisk omdømmebygging.

Diverse eksempler på aktivitet:
• Koordinering av prosjektrettet eksporttiltak i Sentral-Europa (showcaseproduksjon, nettverks og kompetansebyggende arrangement, låtskriver-camper m.m).

• Letter tilgangen til markedene ulike virkemidler og verktøy (hotel og utstyrsavtaler, gratis hot-desking på kontoret, turnepromostøtte m.m.).

• Kontaktledd mellom norsk og sentral-europeisk musikkbransje. Kontoret kobler og konsulterer over ca. 300 aktører i året.

• Videreformidler markedskompetanse gjennom kursaktiviteter (seminar, masterclass, coaching, workshops) i Norge.

• Promotering av norske artister/band/ensembler osv på turne i Tyskland (ca 1000 i året)

• Grunnlegger og prosjektleder for den nordiske showcaseserien Ja Ja Ja i Berlin.

• Rådigvinging og koordinering av invitasjonsprosess i forbindelse med internasjonale nettverksprogrammer som by:Larm, Øya International, Molde Jazz Festival, Folkelarm, osv.

• Rådgiver norske ambassader, utestasjoner og Innovasjon Norge på aktiviteter knyttet til musikkeksport.

Adresse
Music Norway (c/o DUGNAD)
Kienitzer Str. 16
D-12053
Berlin

Tel: +49 (0)15164611099
Mail: jonas@musicnorway.no