logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Om UK-kontoret

Music Norways UK-kontor koordinerer eksportfremstøt i- og styrker tilgangen til Storbritannia. Kontoret er et service- og kompetansesenter for norske musikkeksportører innen alle sjangre, og fungerer som et bindeledd mellom norsk og britisk musikkindustri.

Kontoret ledes av Nina Finnerud.

Hvorfor et UK-kontor?

Tradisjonelt sett har det vært utfordrende for musikkeksportører å få fotfeste i det britiske markedet. Det finnes mange barrierer. Det britiske musikkmarkedet er svært fragmentert og konkurransefokusert. Med stor utskiftning av ansatte, mange nystartede aktører, sammenslåinger og konkurser, er det et krevende marked å holde oversikten over.

Flere av disse utfordringene har fått mange norske aktører til å føle at de ikke har tilstrekkelig med ressurser, kontakter eller spesialisert innsikt til å ta fatt på det britiske markedet. Dette er uheldig, i og med at Storbritannia har en unik posisjon i den internasjonale musikkindustrien.

– Britisk media er en global trendsetter. Oppmerksomhet i britisk media vil kunne fungere som et viktig utgangspunkt for videre satsning internasjonalt.

– Live-markedet i Europa domineres i stor grad av britiske aktører. Agenter har stor inflytelse, og alle de største europeiske booking-selskapene har hovedkvarter i London. Promotørene sitter på eiersiden i flere store europeiske festivaler og festivalnettverk. Det er relativt enkelt å turnere i Storbritannia, med tanke på infrastruktur og distanser.

– Storbritannia er base for mange europeiske hovedkvarter innen internasjonal musikkindustri. 90% av landet musikkbransje er lokalisert i London.

– En bro til andre territorier. Storbritannias innflytelse på den globale musikkindustrien, innebærer at en suksess der kan åpne dører til andre markeder.

Hva gjør UK-kontoret?

UK-kontoret er et verktøy for norske eksportører, og er derfor avhengig av kontinuerlige tilbakemeldinger fra profesjonelle som jobber mot Storbritannia. Hovedoppgavene er:

– Koordinering av eksportfremstøt (showcase-produksjoner, networking, kompetanseheving, markedskampanjer, presentasjoner, osv.) i UK.

– Fasiliterende organisasjon for norske bransjeaktører som ønsker å satse på UK, gjennom virkemidler som hot desking, backline-avtaler, ressursdatabase, promo-støtte, m.m.

– Kontaktpunkt mellom norsk og britisk bransje gjennom nettverksbygging. Være tett på markedet til enhver tid.

– Være et service- og kompetansesenter for norske eksportører. Tilby rådgivning.

– Kontinuerlig informasjonsinnhenting om nøkkelarenaer, strategiske partnere, behov og andre muligheter.

– Koordinere informasjonsprosess i forbindelse med nettverksarrangementer som by:Larm, Øya International, Molde Jazz Festival, Folkelarm, m.m.

– Konsultere Innovasjon Norge og ambassader.

– Øke kompetansen om eksport til UK via kurs i Norge.

– Prosjektleder for det nordiske showcase-konseptet Ja Ja Ja.


Interessert i å spille på Ja Ja Ja?

En booking-gruppe bestående av respekterte britiske bransjefolk vil velge endelig line-up basert på en shortlist med eksportklare nordiske artister.

Interesserte bes lese og fylle ut dette påmeldingskjemaet og melde tilbake til Ja Ja Jas nye prosjektleder Nina Finnerud ved Music Norways UK-kontor: nina@musicnorway.no

Les mer om fordelene med å spille Ja Ja Ja

Les mer om hva britisk bransje, bransjeaktører og bandene selv sier om plattformen

Andre nylige norske tilbakemeldinger på Ja Ja Ja:

Ja Ja Ja ga oss mulighet til å få vist frem Mikhael Paskalev live i UK, og var en glimrende anledning til å invitere bransjefolk vi allerede var i dialog med. I tillegg fikk vi nye kontakter via MENs nettverk i UK. Arrangement var godt planlagt og vel gjennomført. – Erle Strøm i HES, management Mikhael Paskalev

Playing Ja Ja Ja var supert – godt organisert og godt besøkt. Vi fikk mange uvurderlige kontakter som resultat av showcasen. – Sandra Kolstad.


Adresse


34 Upper Street,

London N1 0PN

Tel: +44 (0) 7835753030
Mail: nina@musicnorway.no

Kontoret har hot-desking-muligheter for norsk bransje, med gratis arbeidsplass med internet og scanner/printer.

Ta kontakt med UK (at) musicnorway.no for å reservere plass.