logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Musikkbyer – Music Cities

Music Cities, eller Musikkbyer, er et tema i utvikling internasjonalt og på hjemmebane, og handler om måter å se musikkbransjen i sammenheng med sysselsetting, økonomisk vekst, turisme, branding, byutvikling og byplanlegging.

Temaet ble anerkjent av den kommersielle musikkindustrien gjennom IFPI og Music Canadas rapport The Mastering of a Music City, som ble lagt frem som et veikart for byer som vil anerkjenne og legge til rette for musikk som viktig næring og kulturell og sosial faktor.

Rapporten identifiserer karakteristika ved en musikkby, hvilke fordeler en musikkby gir, og tilbyr strategier for å bygge og forsterke effekten av en musikkby. Rapporten ble sluppet på Midem i 2015. Bakgrunnen for rapporten er Music Canadas rapport Accelerating Toronto’s Music Industry Growth: Leveraging Best Practices from Austin, Texas fra 2012.

Linker:
The Mastering of a Music City – key elements, effective strategies and why it is worth pursuing
Accelerating Toronto’s Music Industry Growth: Leveraging Best Practices from Austin, Texas

Konferanser:
Music Cities Summit
Music Cities Convention


Relaterte artikler og rapporter:

Norge
Ballade – Når sentrum blir stille
Rushprint – Incentivordningen la igjen nesten 200 millioner i Norge
Telemarksforskning – Skaper kultur attraktive steder?

New York
Politico – The Great Tax Credit Grab
New York Times – Music Industry Pushes for New York Tax Credits Like Film Industry’s
Billboard – New York Lawmakers Pass Tax Credit to Boost Music Production in State

New York is music

Nashville
City Lab – The Secret to Nashville’s Music Economy
The Atlantic – The Nashville Effect

Austin
Austin Monitor – New policies to rescue Austin’s music industry
South by Southwest – Analysis of the Economic Benefit to the City of Austin by SXSW

Toronto
Music Canada – Live Music Measures Up: An Economic Impact Analysis of Live Music in Ontario
Music Canada – The Next Big Bang: A New Direction For Music in Canada
Alberta National Music Centre – Fertile Ground: Albert Music Cities Initiatives
PWC – Economic Impact Analysis of the Sound Recording Industry in Canada

England
UK Music lager årlig rapporten Wish You Were Here, som måler den økonomiske effekten musikkturisme har på et utvalg byer i Storbritannia.