logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Rettighetsbransjen

Den norske og internasjonale rettighetsbransjen beskrevet gjennom tallfesting av inntektsstrømmene til vederlagsbyråer og forlag.

Foto: freeimages.com/Ted C.

Norge

TONO
Årsrapportene til TONO viser vederlagsinntektene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag som er medlem i TONO. Inntektene genereres av offentlig fremføring av innspilt musikk eller i konsertsammenheng. Rapportene inneholder informasjon om norskandel, hvor mye av inntektene som sendes til rettighetshavere i utlandet, samt hvor mye som kommer til rettighetshavere i Norge.
2016
2015
2014
2013
2012
2011

GRAMO
Statistikk over hva som spilles på norsk radio. Radiospilling genererer inntekter til rettighetshavere i verket som spilles.
2015
2014
2013
2012
2011

Norwaco representerer medlemmene i 35 norske organisasjoner for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter, inkludert musikkfeltet. Norwaco forvalter Videresendingssektoren, UNI-sektoren, Privatkopieringssektoren og Kulturarvsektoren. Medlemsorganisasjonene overdrar til Norwaco retten til å inngå avtaler om forvaltning av rettighetene eller til å fordele kompensasjon.
Årsmeldinger

Internasjonalt

CISAC er vederlagsbyråenes felles internasjonale organisasjon.
Årsrapport (2015)

Sverige
STIM
Årsrapporter

Danmark
Koda
Årsrapporter

Tyskland
GEMA
Årsrapport (2015)

Storbritannia
PRS
Årsrapport (2015)

USA
ASCAP
Årsrapport (2015)

BMI
Årsrapport (2015)