logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Master

Master-programmet gir unge, eksportrettede bransjeaktører verdifull innsikt, kunnskap og nettverk som trengs for å jobbe internasjonalt.

Neste utgave av Master har oppstart over sommeren 2019 og vi begynner rekruttering tidlig vår 2019. Evt interesserte kan allerede melde sin interesse via denne linken, så tar vi kontakt når ytterligere informasjon blir sluppet.

Master er et internasjonalt springbrett for unge bransjetalenter. Det helårlige, kompetansehevende programmet gir verdifull innsikt i det å drive selskap og representere artister. Programmet gjennomføres over tre samlinger i Stockholm, Berlin og London. Hver samling vil ha et overordnet tema hvor deltakerne blir kurset av sentrale aktører i de ulike byene. Samlingene vil inneholde workshops, foredrag og bedriftsbesøk.

De regionale kompetansesentrene for musikk (Møst, ØKS, Sørf, Star, Brak, Tempo og KOFOR) og Music Norway står bak Master, som er en videreutvikling av programmet Elite.

Sammen ønsker vi å styrke kompetansen i norsk musikkbransje over hele Norge og bidra til å profesjonalisere bransjen i et tidlig stadium for å sikre sterk rekrutteringen til norsk musikk også i fremtiden.

Les denne artikkelen for mer informasjon om programmet.