logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways tilskudd til låtskriversamlinger

Besøk av utenlandske låtskrivere og produsenter til låtskriversamlinger i Norge hvor målet er å skrive for andre.

Music Norway har lansert en ordning på tilskudd til låtskriversamlinger og samarbeid (song camps) for profesjonelle norske låtskrivere, komponister og produsenter som skriver for andre artistprosjekter. Målsettingen er å sette profesjonelle norske låtskrivere og produsenter sammen med internasjonale meritterte låtskrivere/produsenter.

Prosjektet skal ha som mål å få låtene utgitt og/eller plassert på det internasjonale markedet på et høyt nivå. Første søknadsfrist var desember 2016 og følgende tildelinger ble foretatt: https://no.musicnorway.no/2016/12/21/midler-latskriversamlinger-tildelt/

Om ordningen:
Besøk av utenlandske låtskrivere og produsenter til låtskriversamlinger i Norge hvor målet er å skrive for andre. Det kan søkes om delfinansiering av reise- og oppholdskostnader. Arrangøren bør vise til tidligere avholdte låtskrivercamper og resultater. Opplys om hvilke utenlandske partnere som skal inviteres. Det bør også opplyses om hvordan materialet vil bli jobbet med i etterkant og hvilket marked det siktes mot. Arrangøren må ha innsikt i formatet og sikre høy kvalitet på deltakerne.

Denne ordningen krever minimum 50% egeninvestering utover egen arbeidsinnsats. Skal arrangementet foregå utenfor Norge, kontakt Music Norway.

Søknad sendes inn via portalen Stikk.no. Les også retningslinjer her. Søknaden har fire frister i året, henholdsvis 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Andre steder du kan søke om tilskudd hvis du skal ut i verden og co- skrive:
NOPA kan kontaktes om låtskriverprosjekter ved Tine Tangestuen (tine@nopa.no). NOPA har lansert en ordning for prosjektmidler til låtskriverworkshops, som du kan lese mer om her.

Her kan du som musikkforlegger søke om låtskriverprosjekt hos Musikkforleggerne: http://www.musikkforleggerne.no/musikkforleggernes-stipend-2/