logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways Reisetilskudd til utøvere og opphavere

Foto: sxc.hu

Reisetilskudd til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes

Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske utøvere og opphavere innen alle sjangre, skal delta aktivt i et internasjonalt marked. Formålet med ordningen er å øke etterspørselen, markedsverdien og nettverket til norske utøvere og opphavere internasjonalt.

Målgruppe – hvem kan søke:
Utøvere, artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere som er norske statsborgere eller bosatt i Norge. Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av sin artist. Med profesjonelle menes de som i hovedsak lever av sitt musikkvirke.

Virksomheten/utøveren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt og om eventuelle tilskudd som mottas.

Er prosjektet allerede støttet via Music Norway og/eller andre tilskuddsordninger må dette oppgis i prosjektbeskrivelsen og i budsjettet.

Hva kan det søkes om:
Det kan søkes om reise-, visa- og oppholdsutgifter innenfor følgende kategorier innen alle sjangre:

Konsert/turné
Til offentlige konserter i utlandet inkludert showcaser og supportoppdrag. Konsertene må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet.

Norske aktører som ønsker å sette et større fokus på norsk musikk der eksempelvis flere norske band/artister (minimum tre) deltar på en og samme arena (festival eller lignende) i utlandet kan sende inn én søknad for alle. Samarbeidspartner i utlandet skal være bekreftet på søketidspunktet.

Komponister kan også søke her ved urfremføring og/eller hvis de har en aktiv rolle i fremføringen av verket. Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av artister de representerer. Artistene skal i så fall informeres om søknaden.

Møtevirksomhet
Næringsrettet møtevirksomhet og annen nettverksbyggende virksomhet i utlandet for selvrepresenterende artister og komponister. Ordningen inkluderer ikke messer, konferanser, seminarer og andre nettverksarenaer hvor Music Norway ellers har et tilbud. Lengre opphold i utlandet med tilsvarende formål kan også støttes.

Prosjektbeskrivelse med informasjon om formålet med reisen og hvem man skal møte, samt utenlandske og norske samarbeidspartnere må oppgis. Søknader med konkrete avtaler på søketidspunktet vil bli prioritert. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad. Management eller andre bransjerepresentanter kan ikke søke her, men henvises til bransjestøtten.

Co-writes
Til låtskriversamarbeid, komponistsamarbeid, librettoskriving etc. med utenlandske partnere utenfor Norge.

Ordningen har som mål og styrke profesjonelle låtskrivere, komponister og produsenter som skriver for andre artister med sikte på internasjonale utgivelser. Ordningen er ikke ment å finansiere produksjon av egne utgivelser.

Informasjon om formålet med reisen, samt utenlandske og norske samarbeidspartnere må oppgis. Søknader med konkrete avtaler på søketidspunktet vil bli prioritert. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad.

Søknadsfrister:
1. mars* (for prosjekter som starter etter fristen)
1. juni* (for prosjekter som starter etter fristen)
1. september* (for prosjekter som starter etter fristen)
1. desember* (for prosjekter som starter etter fristen)

* Innen kl. 24:00 denne datoen uavhengig av ukedag. Søknadsskjema og ytterligere retningslinjer finnes på søknadsportalen stikk.no

Kontakt Lisbeth Medbøe Risnes på lisbeth@musicnorway / 95935575, for ytterligere informasjon om Music Norways støtteordninger. Søknader og tilhørende vedlegg er underlagt offentlighetsloven.