logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways Bransjetilskudd

Bransjetilskudd til støtteapparat som i hovedsak forvalter flere artister/rettigheter.

Tilskuddsordningen for støtteapparatet har tre kategorier med ulike hovedformål. Ordningen bidrar med tilskudd til:

•  Internasjonal markedsføring av norske artister og verk.
•  Reise- og oppholdskostnader i forbindelse med næringsrettet møtevirksomhet i utlandet.
•  Lengre arbeidsopphold i utlandet.

Ordningen er finansiert av Music Norway.

Hvem kan søke?
Støtteapparat, dvs. norske musikkselskaper som representerer flere artister, opphavere eller rettigheter. F.eks. produksjonsselskap, musikkforlag, plateselskap, management og bookingselskap innen alle sjangre som holder til i Norge og som utvikler artister, musikere, solister, låtskrivere og komponister.

Søker må ha virksomheten som sin fulltidsbeskjeftigelse, og selskapet må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Norske musikkselskaper med hovedkontor i Norge vil bli prioritert.

Hva kan det søkes om:

Markedsføringstiltak
Tiltak som skal utløse økt internasjonal etterspørsel.

•  Kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet.
•  Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med promoopptreden på radio eller TV
•  Kjøp av annonsering i internasjonale mediekanaler

Artist og/eller produksjon som skal markedsføres må kunne vise til norsk og internasjonalt salg, strømming eller radiospilling. Medieinteresse og/eller etterspørsel skal dokumenteres.

Møtevirksomhet
Næringsrettet møtevirksomhet i utlandet.

•  Tilskudd til reise- og oppholdsutgifter. Det kan kun søkes om tilskudd til én representant fra samme selskap.

Ordningen dekker ikke generell deltagelse på messer, konferanser, seminarer uten møteplan. Bekreftelse på at møtene skal finne sted må lastes opp i søknaden ved innsendelse.

Bakkekontakt
Lengre arbeidsopphold i ett og samme marked (1-3 måneder).

•  Det kan søkes om tilskudd til reise- og oppholdskostnader.

Som ved alle Music Norways virkemidler fordres en egeninvestering, i dette tilfelle minst 50%.

Søknader behandles en gang i måneden. Spesielle hastesaker kan prioriteres. Ta i så fall kontakt med Pål Dimmen, pal@musicnorway.no / 922 455 44, for ytterligere informasjon om Music Norways støtteordninger.

Søknadsskjema og ytterligere retningslinjer ligger her.