logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Støtteordninger utenfor Music Norway

Det finnes en rekke ulike støtteordninger innen musikkfeltet. Her er noen viktige.

Fond for utøvende kunstnere
Gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge. Mer informasjon på www.ffuk.no

Kulturrådet
Har ulike støtteordninger innen musikk, blant annet støtte til konsert- og turnévirksomhet i Norge, arrangørstøtte, prosjektstøtte og publiseringsstøtte. Se her for mer informasjon om musikkstøtteordningene. 

I tillegg er Kulturrådet norsk kontaktpunkt for EU-programmet «Kreativt Europa». Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske kulturaktører muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. Her er det jevnlig søknadsutlysninger til internasjonale samarbeidsprosjekt. For mer info se hjemmesidene, prosjektbanken og Facebook.

Musikkutstyrsordningen
Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Mer informasjon på www.musikkutstyrsordningen.no

Musikkfondene
En felles administrasjon for Det Norske Komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet. Fondene har som sin primære oppgave å tildele midler til komponister og tekstforfattere. Her er hjemmesiden.

Støtteordninger for kor
Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger for kor. Samlet sett betaler forbundet ut om lag 13,4 millioner kroner hvert år til kor i Norge. Les mer her.

Norsk Jazzforums ad hoc-støtte
Medlemmer av Norsk jazzforum kan søke om toppfinansiering til ulike prosjekter gjennom ad hoc-tilskuddsordningen. Norsk jazzforum fordeler også Frifond-midler. Les mer her

NOPA
NOPA har flere ordninger for ulike tiltak. For eksempel Prosjektmidler til musikkpolitiske tiltak og låtskriverworkshops, med søknadsfrister 15. april, august og oktober. Man kan også søke om såkornmidler. Mer informasjon om NOPA her.

Ytterligere ordninger, samt søknadsfrister, finner du i MFO, Nopa og Komponistforeningens søknadskalendere, samt på legatsiden.no.