logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Visum til USA

Informasjon om Visumsøknader til USA.

Skal du søke visum til USA, anbefaler vi at du først leser denne innføringen fra USAs ambassade i Oslo: https://no.musicnorway.no/2013/08/21/slik-far-du-visum-til-usa/

Under følger en sjekkliste for dokumentasjon som trengs i forbindelse med søknaden.

Sjekkliste

LØPENDE KONTRAKTER:
Visum vil bare vare så lenge du kan vise at du har et kontraktsmessig behov for å være i USA. «P» visum for individer/grupper kan vare i opptil et år, og «O» visum for enkeltpersoner kan vare i opptil tre år. Men det er viktig at du forstår det ikke er automatikk i innvilget oppholdslengde. For å sikre et visum, må USCIS anmodning om kontraktsbevis for å støtte oppholdets varighet å tilfredsstilles.

USCIS ønsker å se kontrakter (eller avtalenotater eller detaljerte invitasjoner) som dekker hele varigheten du søker. Disse trenger ikke å dekke hver dag i perioden, men man ønsker å se en kontrakt som gjelder begynnelsen og slutten av varigheten, og forhåpentligvis noe i midten. Hvis artisten ikke er signert til et plateselskap, men har en langvarig kontraktsforhold med en annen enhet, spesifiser.

VIKTIG: IKKE SEND FALSKE KONTRAKTER! USCIS ringer arenaer for å sjekke om kontraktene er reelle, og hvis en arena ikke kjenner til et show, risikerer du at visumet ikke innvilges.

REISERUTE:
Ambassaden trenger din planlagte reiserute, inkludert dato, sted, adresse, arrangøren og avtaledetaljer. Dette bør være i et redigerbart format, som Excel, Word, eller en tekstfil. Det behøver ikke være helt komplett, men ikke før opp forestillinger som ikke er ekte!
VIKTIG: Ikke legg til DATOER FOR SOM DU IKKE HAR inavtalegrunnlaget. USCIS sjekker opp kontrakter.

DOKUMENTASJON SOM BEVISER HVEM DU ER:
BIOGRAFI:
Ambassaden trenger en komplett biografi og diskografi. Dette er ekstremt viktig, og den må være grundig og saklig. Vennligst ikke send en pressemelding! Den bør leses som en god Wikipedia-oppføring. Dette bør være en faglig oppsummering av kunstnerens karriere. Sørg for å inkludere informasjon om priser eller premier som kunstneren har fått, selv om dette synes ubetydelig for deg.
VIKTIG: Bio må være på engelsk, og må legges ved som en tekstfil.

BEVIS FOR EN VEDVARENDE KARRIERE:
Hvis du er et ensemble, trengs et datert dokument som er eldre enn 12 måneder, som viser at gruppen har eksistert i mer enn ett år. Dette kan være en kontrakt, liner notes, trykk, reklame, etc.

Utmerkelser og priser:
All dokumentasjon kan som viser at kunstneren har vunnet noen betydelig priseller gevinst.

Tidligere forestillinger/Konserter:
Dokumenter som viser at kunstneren har opptrådt på kjente arenaer eller arrangementer.
• (a) at kunstneren opptrådt ved anerkjente arenaer, arrangementer, eller organisasjoner; Dette kan vises med kontrakter, live-anmeldelser, annonsering, program, eller oppføringer;
• (b) at kunstneren var headliner på disse opptredene; Dette kan også bli vist med kontrakter, live-anmeldelser, annonsering, program, eller oppføringer;
• (c) at arenaen, event, eller organisasjonen er kjent; Hvis ambassaden ikke kan finne informasjon om lokaler og arrangementer på Wikipedia, må du oppgi publisert informasjon som kan bevise at dette er kjent.

FREMTIDIGE OPPTREDENER:
Dokumenter som viser at artisten skal opptre på kjente arenaer, events eller organisasjoner:
• (a) at kunstneren skal opptre på kjente arenaer, arrangementer, eller organisasjoner; Dette kan vises med kontrakter, live-anmeldelser, annonsering, program, eller oppføringer;
• (b) at kunstneren skal være headliner på disse opptredene; Dette kan også bli vist med kontrakter, live-anmeldelser, annonsering, program, eller oppføringer;
• (c) at arrangementsted, event, eller organisasjonen er kjent; Hvis ambassaden ikke kan finne informasjon om lokaler og arrangementer på Wikipedia, må du oppgi publisert informasjon som kan bevise at dette er kjent.

PRESSE:
Presse fra ditt land og fra utlandet. Innenlandsk presse er viktig, så dette må vektlegges. Men du må også bevise at du er en «internasjonal artist», så internasjonale presseoppslag kan også være utslagsgivende. Det trenger ikke være på engelsk, men hvis det ikke er det, må du sikre oversettelser av alt. Bruk både nye og gamle oppslag. Du må bevise at du er en artist med vedvarende suksess. For å gjøre dette trengs en presse fra hele din karriere. Ideelt sett kan du sende seks gode anmeldelser eller intervjuer fra ditt hjemland, og seks fra andre land (som mange andre land som mulig). Totalt bør du sende tolv presseoppslag.

VIKTIG: For hvert oppslag må du angi navn på mediet, land, og publisering. Hvis du ønsker å sende inn online-presse, kan du bare legge til en fungerende URL.

BEVIS PÅ DIN KOMMERSIELLE SUKSESS:
Når det er mulig, hjelper det hvis man kan vise til kunstnerens kommersielle suksess. USCIS er på jakt etter kvantifiserbare bevis: rankinger/listeplasseringer, radiostatistikker, billett- eller platesalg. For å legge ved denne typen bevis, må man også må vise at publikasjonen er gyldig sitert. For eksempel, hvis du var rangert som nr 35 i Billboard Latin Pop Chart, må du vise at Billboard er en industristandard for radiospillinger.

TESTIMONIAS:
Det kreves brev fra en viktig person i din bransje. Forfatterne kan ikke ha en direkte økonomisk interesse i artisten, og bør være i stand til å snakke om kunstnerens kommersielle eller kulturelle prestasjoner. Dette brevet må være undertegnet og på brevpapir. Forfatteren må også dokumenteres. Dette betyr i praksis at hvis man ikke kan slå dem opp på Wikipedia, må du peke til annet nettsted, CV, eller medieartikler om forfatteren. .

TIDLIGERE KONTRAKT:
Legg ved kontrakt/avtale/bevis for tidligere resultater. Velg f.eks. ditt høyeste betalte honorar, og helst noe som viser hvor lenge konserten varte. Forestillingen kan være fra hvor og når som helst. Dette trengs for å etablere din «timelønn».

Du finner også mye relevant stoff her: http://www.artistsfromabroad.org/