logo

Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon.

Music Norways Reisetilskudd til utøvere og opphavere

Reisetilskudd til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes

Music Norways Bransjetilskudd

Bransjetilskudd til støtteapparat som forvalter flere artister/rettigheter

Music Norways Arrangørtilskudd til eksportarenaer

Arrangørtilskudd til eksportarenaer i Norge.

Tilskudd til større internasjonale lanseringer

Næringsrettet tilskudd til større internasjonale lanseringer for selskaper.

Master

Master-programmet gir unge, eksportrettede bransjeaktører verdifull innsikt, kunnskap og nettverk som trengs for å jobbe internasjonalt.

Møt din mentor

Ønsker du som selskap eller artist veiledning fra en erfaren mentor?

Gratis kontorplass hos Music Norway

Music Norway tilbyr gratis kontorplass i en periode på fire måneder.

Avtaler på hotell, backline, osv.

Her finner du oppdatert informasjon om hvilke avtaler Music Norway har inngått med ulike leverandører.

ATA-Carnet

Informasjon om ATA-Carnet for tollfri innførsel av varer til utlandet.

Visum til USA

Sjekkliste for visumsøknader til USA.

Støtteordninger utenfor Music Norway

Det finnes en rekke ulike støtteordninger innen musikkfeltet. Her er en oversikt over ulike ordninger.